Game Bài Đổi Thưởng

Xì Dách Game Bài Đổi Thưởng R88

Xì Dách có bốn vị trí đặt cựơc Ante, bốn vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Player và một vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Dealer.
Trò chơi này không hạn chế số lượng người tham gia cược tại bất kỳ 1 trong 4 vị trí cược Ante của player trong một ván chơi. Có thể có nhiều người chơi cùng đặt cựơc tại một vị trí. Nếu có hai người chơi đặt cược tại cùng một vị trí, một chọn Stand và một chọn Hit. Trong trường hợp này, người chia bài sẽ rút lá bài cho vị trí đó, nhưng người chơi chọn Stand sẽ không đựơc tính lá bài đó.

Luật chơi:

 • Trò chơi Xì Dách tính tổng điểm 2 lá bài của Player, nếu gần 21 điểm hơn so với tổng điểm của Dealer, và không vựơt quá 21 điểm thì Player thắng.
 • Trong Xì Dách, lá bài Ách đựơc tính là 1 hoặc 11, lá bài Hình đựơc tính là 10, và các lá bài số đựơc tính theo điểm số trên lá bài.
 • Trong trường hợp hai lá bài đầu tiên đựơc rút là một lá Ách và một lá bài có giá trị 10 thì đựơc xem là Xì Dách và thắng 1.5 lần số tiền đặt cựơc của Player.
 • Nếu tổng điểm các lá bài của Player gần đến 21 điểm hơn so với tổng điểm của Dealer, thắng số tiền cược đặt vào Ante.
 • Nếu tổng điểm các lá bài của Player nhiều hơn 21 điểm, cựơc Ante cho Player sẽ “busted” và thua.
 • Nếu cả Player và Dealer có cùng tổng số điểm (17 đến 21), không bên nào chiến thắng và cựơc xem như “push”, tiền cựơc đựơc hòan lại. Xì Dách sẽ thắng 21 điểm.

Trò Xì Dách của chúng tôi theo tiêu chuẩn luật chơi “Las Vegas Strip” , với các trường hợp ngọai lệ như sau :

 • Dealer ngừng ở 17 điểm (bao gồm trừơng hợp soft 17, nghĩa là hai lá A 6)
 • Cựơc đã Split không thể split thêm lần nữa.
 • Chỉ một lá bài đựơc rút trong trường hợp split Ách.
 • Double sau khi tách (splitting) đựơc chấp nhận.
 • Dealer sẽ không kiểm tra Xì Dách trong mọi trường hợp. Trong trường hợp nếu cả người chơi và người chia bài đều có ván bài Xì Dách, ván bài được xem là Push.
 • Double đựơc cho phép chỉ trong trường hợp tổng số điểm của 2 lá bài đầu tiên là 11 điểm.
 • Nếu bạn cựơc “Double” và hai lá bài đầu tiên của dealer là 11 điểm (Ách), và Dealer Xì Dách, bạn sẽ thua tất cả số tiền cược. Nếu lá bài đầu tiên của Dealer là 10, và dealer Xì Dách, bạn sẽ nhận lại số tiền cựơc “Double”.
 • Về lý thuyết, có thể có trường hợp có đến 8 lá bài mà bạn vẫn không bị “bust”. Trong trường hợp này, lượt chơi xem như thắng, ngọai trừ trừơng hợp dealer Xì Dách.

Cách chơi:

 • Có một cửa sổ hiển thị thời gian cho phép đặt cựơc. Sau khi cựơc đựơc đặt cho một vị trí cựơc Ante, tiếp theo các vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Player cùng thứ tự và vị trí đặt cựơc Đôi hòan hảo của Dealer cũng có thể đựơc đặt.
 • Đầu tiên, hai lá bài sẽ đựơc chia cho từng vị trí có đặt cựơc, và một lá bài sẽ đựơc chia mở ra cho Dealer.
 • Sau đó, vị trí thứ nhất sẽ lựa chọn các nút chức năng Hit, Stand, Double và Insurance tùy trường hợp.
 • Khi chọn Double và một khỏan tiền cựơc khác sẽ đựơc trừ vào tài khỏan của bạn, số tiền đặt cựơc của bạn đựơc nhân đôi.
 • Bạn phải lựa chọn trong một khỏan thời gian quy định. Nếu bạn không có lựa chọn, hệ thống sẽ tự động nhận biết bạn Stand . Nếu trong trường hợp split, bạn xem như tự bỏ cuộc.
 • Nếu các vị trí trên bàn cựơc đều busts (áp dụng cho tất cả thành viên cược chọn HIT và kết quà là bust), ván chơi kết thúc. Lá bài thứ hai của dealer sẽ đựơc rút ra, nhưng không rút lá thứ ba hoặc các lá bổ sung.

Split (Tách)
Based on Optimal Strategy Table, only pair Ace and 8 combinations automatically activate a split situation. In the split situation you only have the option to Split or Fold. If you do not want to spilt and click Fold, Ante bets will be returned in full and you will be out of the game round. If choose to Split, an additional bet amount is taken from the balance and bet is doubled. An extra card will be dealt for each split card first and follow by the option to Hit, Stand or Double for each splitted hand.

Dựa theo bảng Optimal Strategy, chỉ cặp đôi Ách và 8 tổ hợp sẽ tự động đựơc lựa chọn Split. Trong trường hợp Split, bạn chỉ có thể lựa chọn Split hoặc Fold. Nếu bạn không muốn chọn split và nhấp chọn Fold, tiền cựơc sẽ hòan lại 100%, bạn ra khỏi vòng cựơc đó.Nếu bạn chọn Split, số tiền cựơc thêm sẽ đựơc trừ trong tài khỏan của bạn và cựơc đựơc chia đôi. Trước tiên, một lá bài thêm sẽ đựơc rút cho mỗi bên tách ra và dựa theo lựa chọn Hit, Stand hoặc Double cho mỗi bên tách.
Chú ý:

 • Split Ách chỉ đựơc nhận 1 lá
 • Lá bài Ace được tách ra kết hợp với bất kỳ lá bài nào có giá trị là 10 thì được coi là 21 điểm thay vì Xì Dách.
 • Nếu thành viên không đủ số dư để split, hệ thống sẽ tự động xem như chọn Fold

Bảng Optimal Strategy
Trong trường hợp split, các lựa chọn Hit, Stand, Fold hoặc Split sẽ thể hiện theo bảng sau:

Hai lá bài đầu tiên của PlayerLựa chọn xuất hiện
Ách, ÁchSplit, Fold
2,2Hit, Stand
3,3Hit, Stand
4,4Hit, Stand
5,5Hit, Stand
6,6Hit, Stand
7,7Hit, Stand
8,8Split, Fold
9,9Hit, Stand
10,10Hit, Stand
J,JHit, Stand
Q,QHit, Stand
K,KHit, Stand

Double
Khi tổng số điểm của hai lá bài đầu tiên là 11 điểm, lựa chọn Double xuất hiện và có thể chọn. Số tiền cựơc tăng lên gấp hai lần (tính trừ thêm vào số dư tài khỏan của bạn), và bạn đựơc rút thêm một lá bài.

Chú ý:

 • Chỉ đựơc rút một lá bài trong trừơng hợp Double
 • Nếu tài khỏan không đủ số dư để double, hệ thống sẽ từ chối cựơc Double

Cựơc phụ:
Cựơc Bảo hiểm
Nếu dealer có một con Ách lúc đầu, bạn có cơ hội chọn bảo hiểm lượt cựơc của bạn để đề phòng trường hợp dealer Xì Dách. Nếu bạn chọn cựơc Bảo hiểm, một số tiền bằng phân nữa số tiền đặt cựơc ban đầu của bạn sẽ đựơc đặt riêng trên bàn cựơc . Nếu dealer có Xì Dách, bạn đựơc trả 1 ăn 2 cho cựơc bảo hiểm. Như vậy, bạn sẽ không mất hết số tiền cựơc ban đầu ( Bởi vì bạn đựơc nhận lại x2 của một nữa số tiền cựơc ban đầu, cộng với số tiền cựơc bảo hiểm). Nếu dealer không có Xì Dách, bạn sẽ mất số tiền cựơc bảo hiểm, ngay cả trong trường hợp bạn thua.
Chú ý:

 • Cựơc Bảo hiểm đựơc đưa ra trong cùng một thời gian quyết định như những cựơc chính khách.
 • Nếu tài khỏan không đủ số dư để cược Bảo hiểm, hệ thống sẽ từ chối cựơc Bảo hiểm

Cựơc đôi hòan hảo
Cựơc đôi hòan hảo là đặt cựơc hai lá bài đầu tiên của bạn hoặc của dealer là một cặp đôi. Với các trường hợp sau:
Cựơc cặp đôi hòan hảo của Player/ Cựơc cặp đôi hòan hảo của Dealer
Luật cựơc như sau:

 • Cựơc cặp đôi hòan hảo của Player thắng nếu hai lá bài đầu tiên là ‘Đôi hòan hảo’, ‘Đôi cùng màu’, hoặc ‘Đôi hỗn hợp’.
 • Cựơc cặp đôi hòan hảo của Dealer thắng nếu hai lá bài đầu tiên là ‘Đôi hòan hảo’, ‘Đôi cùng màu’, hoặc ‘Đôi hỗn hợp’.
 • Cựơc Đôi hòan hảo thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp cùng lọai. Ví dụ một cặp Rô với điểm số là 4.
 • Cựơc Đôi cùng màu thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp cùng màu sắc nhưng khác lọai. Ví dụ một cặp gồm lá bài Rô 4và lá bài Cơ 4.
 • Cựơc Đôi hỗn hợp thắng và thanh tóan theo tỷ lệ trong bảng dưới đây nếu hai lá bài đầu tiên của Player hoặc Dealer là một cặp, nhưng khác màu sắc và khác lọai. Ví dụ một cặp gồm lá bài Cơ 4 và Bích 4.
 • Cả cựơc cặp đôi hòan hảo của Player và cặp đôi hòan hảo của Dealer đều có thể đựơc đặt cùng lúc.
 • Cựơc phụ không thể đựơc đặt nếu chưa đặt cựơc chính.

Thanh tóan:

Pays
Thắng1 ăn 1
Bảo hiểm2 ăn 1
Xì Dách3 ăn 2
Split Fold100% của số tiền cựơc sẽ được hoàn lại
Đôi hỗn hợp6 ăn 1
Đôi cùng màu12 ăn 1
Đôi hòan hảo25 ăn 1

Điều kiện và điểu khỏan:

 1. Lá bài mở
  • Bất kỳ lá bài nào bị mở hoặc lật ngữa trong lúc đang diễn ra ván chơi (ngọai trừ các lá bài bỏ) thì kết quả của ván đó bị hủy
  • Hành động thích hợp sẽ được Quản lý thực hiện cho những lá bài bị mở trong quá trình xào bài, phụ thuộc vào giai đoạn xào bài và số lượng lá bài bị mở.
 2. Rút lá bài không cần thiết (Bị mở)
  • Bất kỳ lá bài không cần thiết đựơc rút ra sau lượt chơi sẽ không ảnh hưởng đến kết quả.
 3. Lá bài bị rơi
  • Những lá bài rơi ra ngòai tầm máy quay trong thời gian xào bài, bỏ bài hoặc gom bài sẽ đựơc nhặt lên và tiếp tục sử dụng.
  • Những lá bài rơi ra ngòai tầm máy quay trong quá trình chia bài chỉ đựơc sử dụng trong trường hợp đã mở lật ngữa trứơc khi ra khỏi tầm nhìn. Nếu không, ván cựơc đó sẽ bị hủy và hộc bài sẽ đựơc khôi phục lại
 4. Chia bài sai trình tự hoặc sai vị trí
  • Việc thiết lập lại vị trí lá bài sẽ đựơc thực hiện nếu lỗi đựơc phát hiện ngay lúc đó, trứơc khi rút thêm lá bài khác.
  • Quản lý có quyền hủy những ván bài bị lỗi.
 5. Lá bài bị kẹt trong máy xào bài
  • Trong trường hợp có lá bài bị kẹt trong máy xào bài, Quản lý có quyền quyết định hủy.
  • Nếu một trong các vị trí Player đã thắng Xì Dách trứơc khi xảy ra quá trình kẹt bài và lá bài thứ nhất của Banker không phải là 10 điểm hoặc Ách, việc thanh tóan sẽ đựơc thực hiện.
  • Nếu ván bài của người chơi có đủ điều kiện thắng cược cặp đôi trước khi có sai xót xảy ra, những cược thắng hợp lệ sẽ được thanh toán.
 6. Mất kết nối
  • Trong trường hợp mất kết nối, lựa chọn sẽ đựơc tự động mặc định là stand. Trong trường hợp split, mặc định sẽ tự lựa chọn fold.

Nếu chơi online thì bạn cũng không cần lo lắng đến các luật chơi này vì hệ thống sẽ tự động tính toán và cho kết quả so điểm cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng.Ngoài ra, Rich88 Giới Thiệu tổ chức các sự kiện nhằm kết nối cộng đồng gamer, mang người chơi đến gần với những trải nghiệm game mới mẻ, hấp dẫn với những phần thưởng “siêu khổng lồ”.
Luật chơi Xì dách và cách chơi rất đơn giản, tuy nhiên không hề dễ thắng nếu như bạn không biết cách chơi Xì dách và có các kinh nghiệm chơi.

Nếu chơi online thì bạn cũng không cần lo lắng đến các luật chơi này vì hệ thống sẽ tự động tính toán và cho kết quả so điểm cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng.Nhiều bạn cho rằng Ngũ Linh lớn hơn Xì Bàng nhưng điều đó là chưa đúng.Thực tế thì số lượng quân bài ở 2 trường hợp này không giống nhau.Vì Xì Dách và Xì Bàng dựa vào 2 quân đầu tiên để tính thắng trong khi Ngũ Linh là bốc thêm để có 5 lá nên theo thứ tự thì Ngũ Linh vẫn xếp ở sau.

Hiện nay, ngoài cách chơi xì dách truyền thống, xì dách online đang trở nên phổ biến như một loại game online với cách chơi đơn giản tạo nên tương tác giữa những người chơi với nhau mà không cần phải tìm thêm người chơi hoặc đến các casino.

Về Game bài Dubai