Dubai Giới Thiệu

Rich88 Giới Thiệu game Slot múa Sư Tử

Lion Dance là trò chơi slot với kích thước Rich88 Đăng Ký cuộn 3×3 và 27 cách trả thưởng. Khi 3 biểu tượng giống nhau xuất hiện liền kề trên đường thanh toán tính từ trái sang phải sẽ nhận được tiền thắng.Biểu tượng thắng sẽ bị loại bỏ, các biểu tượng còn lại xổ xuống lấp khoảng trống.Các cuộn được sắp xếp lại để tính kết hợp thắng. Quá trình này lặp lại cho đến khi không còn kết hợp thắng nào nữa.Hiển thị dựa trên tiền tệ đã chọn Tối đa và tối thiểu.
Ví dụ: Thành viên chơi tiền USD Đường cược là 1 USD với 27 cách trả thưởng Tổng cược mỗi vòng là USD 27.

Mức thanh toán cho mỗi biểu tượng được liệt kê trên bảng. Số tiền thắng được tính bằng cách nhân giá trị thanh toán với đường cược – ngoại trừ Scatter được nhân với tổng cược

Biểu tượng Wild
Biểu tượng Wild thay thế cho tất cả biểu tượng trên tất cả đường thắng trên bất kỳ cuộn nào.

Chỉ trả thưởng cho kết hợp cao nhất.Hệ thống sẽ tính toán nên thay thế biểu tượng Wild vào để tạo kết hợp thắng cao nhất

Ví dụ
Biểu tượng trên cuộn: Wild – Wild – J symbol
Đường cược: USD 0.04 , Tổng cược: USD 26.96

Thanh toán:
2 biểu tượng Wild – 5 x USD 0.04 (đường cược) = USD 0.20
3 biểu tượng J – 4 x USD 0.04 (đường cược) = USD 0.16

Thành viên nhận mức thanh toán cao nhất là USD 0.20

Ví dụ:
Biểu tượng trên cuộn: Wild – Wild – Drum symbol
Đường cược: USD 0.04 , Tổng cược USD 26.96

Mức thanh toán:
2 biểu tượng Wild – 5 x USD 0.04 (đường cược) = USD 0.20
3 biểu tượng Drum – 14 x USD 0.04 (đường cược) = USD 0.56

Thành viên nhận mức thanh toán cao nhất là USD 0.56

CÁCH CHƠI GAME MÚA SƯ TỰ

  1. Chọn tổng cược cho mỗi vòng bằng cách chọn một giá trị cược trên hàng cược được áp dụng trên mỗi hàng thanh toán
  2. Để bắt đầu quay, hãy nhấp vào nút SPIN (QUAY).
  3. Một khi các cuộn dừng lại, sự kết hợp của các biểu tượng hiển thị xác định thanh toán như có thể được nhìn thấy trên bảng thanh toán. Kiểm tra tổng số tiền thắng trên trường THẮNG

CƯỢC
Tổng cược được hiển thị trong màn hình TỔNG CƯỢC. Người chơi có thể thay đổi đặt cược bằng cách thay đổi giá trị đặt cược (tăng hoặc giảm) sẽ được áp dụng cho tất cả số hàng thanh toán.

HÀNG THANH TOÁN HOẶC CÁCH THANH TOÁN VÀ BẢNG THANH TOÁN
Số lượng hàng thanh toán hoặc cách thanh toán là cố định. Chỉ cần bấm vào biểu tượng chữ “I” là người chơi có thể thấy hàng thanh tóan hoặc cách thanh toán thông tin giá trị của biểu tượng thắng và kết hợp thắng cũng được hiển thị.

THẮNG
Bất kỳ chiến thắng nào trong lượt chơi cũng sẽ được hiển thị ở Vùng chiến thắng. Số tiền thắng cho mỗi kết hợp thắng có thể được nhìn thấy trên bảng thông tin tại bảng thanh toán, hàng thanh toán và thông tin tính năng. Chỉ có tiền thưởng cho kết hợp thắng cao nhất được thanh toán.

Nếu trò chơi có một tính năng, tất cả tiền thắng từ các tính năng được kích hoạt sẽ được thêm vào hàng thanh toán hoặc trả tổng số tiền thắng. Tất cả các kết hợp thắng sẽ được thanh toán vào cuối vòng chơi / vòng quay chứ KHÔNG phải trả khi tính năng được kích hoạt kết thúc.

Đối với những trò chơi có Vòng quay miễn phí, mỗi lượt quay miễn phí sẽ được quay tại cùng một hàng cược đã được chọn trong lượt quay mà vòng cược miễn phí được kích hoạt. Không thể thay đổi tiền cược trong khi vòng quay đang chạy hoặc là đang áp dụng tính năng đặc biệt.

Kết nối lại Game
Nếu ở giữa trò chơi chính, người chơi bị ngắt kết nối khỏi Internet, vòng quay sẽ tự động hoàn tất. Khi người chơi mở lại trò chơi, nó sẽ bắt đầu ngay từ đầu. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi chính bị ngắt kết nối khỏi Internet trong khi quay bằng chức năng Tự động quay, vòng quay sẽ tự động hoàn thành, nhưng các vòng quay tiếp theo sẽ không tự động bắt đầu. Chiến thắng trước đó của trò chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Nếu trò chơi Rich88 bị ngắt kết nối khỏi Internet trong các lần quay miễn phí, Trò chơi thưởng và / hoặc tính năng khác, người chơi sẽ tự động được chuyển hướng trở lại trò chơi sau khi đăng nhập để tiếp tục chơi. Chiến thắng trước của người chơi sẽ được thanh toán. Để kiểm tra kết quả trước đó, hãy nhấp vào nút Lịch sử sau khi đăng nhập.

Xin lưu ý: Trong trường hợp xảy ra sự cố, tiền thanh toán và vòng chơi sẽ bị hủy bỏ.

Về Game bài Dubai