Dubai Đăng Ký

Lợi ích VIP khi đăng ký tại Rich88

Vip thường 0.5% Tối đa thưởng 5 triệu
Vip Bạc 0.6% Tối đa thưởng 8 triệu
Vip Vàng 0.7% Tối đa thưởng 10 triệu
Vip Bạch Kim 0.8% Tối đa thưởng 12 triệu
Vip Kim Cương 0.9% Tối đa thưởng 15 triệu
Vip Chí Tôn 1% Tối đa thưởng 18 triệu